Kakav ste roditelj?

Na osnovu roditeljske topline i nadzora možemo oblikovati četiri vrste ili stilove roditeljstva: autoritarni, permisivni, nemarni i autoritativni roditeljski stil…

Ne postoje savršeni roditelji, nema savršenog načina odgoja, jer se roditeljstvo ne može naučiti, to je vještina. Zamke odgoja brojne su i ponekad roditelji, možda u najboljim namjerama, prave pogreške.

Nije dobro biti pretežak ili prestrog, a na kraju je svako dijete drugačije i zahtijeva odgoj koji je individualno.

  • Roditeljska toplina je izraz ljubavi i nježnosti kroz dodire, zagrljaje, poljupce, tople riječi i nježnost. S druge strane, roditelji vrše nadzor nad djetetom kroz djetetov spontani opis aktivnosti, mjesta i društva koje provodi vrijeme izvan kuće, direktni pregled roditelja ili direktna kontrola gdje, kada i s kim je dijete – kaže i dodaje da je nadzor praćenje djetetovih internih iskustava. emocije i misli, a može se obrubiti pritiskom i obuzdavanjem djeteta. Na osnovu ove dvije dimenzije, možemo oblikovati četiri vrste ili stilove roditeljstva: autoritarno, permisivno, zanemarivo i autoritativno roditeljstvo.

Iako u praksi nije lako istovremeno uravnotežiti potrebni stupanj nadzora i dati dovoljno topline, iskustvo nam pokazuje da je, dosljednošću, ovakav odnos praćenja i topline optimalan za dobar odnos s djetetom, odnos povjerenja u ranom djetinjstvu i adolescenciji. Odgajana djeca će najvjerovatnije izrasti u zdrave, odgovorne, zrele i sretne ljude.

Obrazovni stilovi
Autoritativni stil odgoja

Demokratski, dosljedan stil. Roditelj postavlja visoke zahtjeve, granice (što objašnjava) i provodi nadzor, ali daje veliku toplinu, prihvaćanje i podršku. Roditelj je više savjetnik nego nadzornik. Glavni cilj je razvijati u djetetu radoznalost, kreativnost, sreću, motivaciju i neovisnost. Djeca su spontana, slobodna u izražavanju svog mišljenja i osjećaja.

Autoritarni obrazovni stil

Kruti roditelj, ona očekuje puno od djeteta i strogo ga nadzire. Ne pruža djetetu dovoljno topline i podrške. Cilj je naučiti samokontroli i poslušnosti. Roditelj postavlja pravila koja on ne objašnjava, postavlja granice i kažnjava kršenja, često fizički. Djeca takvih roditelja sklona su promjenama raspoloženja, povučena su, vesela, plašna, razdražljiva i nisu spontana.

Zanemarivanje stila odgoja

Zanemarivanjem odgoja. Roditelj postavlja male zahtjeve, nema nadzor nad djetetom, ali nema topline i podrške. Roditelj ili emocionalno odbacuje dijete ili nema vremena i ne želi se baviti djetetom. Dijete je neprijateljski raspoloženo prema roditeljima, pokazuje otpor, ne stiče društvene kompetencije i u školi je neuspješno. Kao adolescenti ispoljavaju različite oblike neprihvatljivog ponašanja.

Dopušteni stil odgoja

Uljudan stil. Roditelj traži malo od djece i malo vježba, ali daje veliku toplinu i podršku. Roditelj ispunjava sve želje i zahteve deteta. Djeca su nesigurna, neupadljiva, impulsivna i agresivna, često nevoljna i čak depresivna.

Ne previše kritike, a ni previše pohvale

Važno je da roditelji prepoznaju svoje greške u obrazovanju i ne ponove ih. Jedna od najčešćih je premalo ili previše pohvale za dijete. Važno ih je pohvaliti kada postignu neki uspjeh, ali treba im pohvaliti i trud koji su uložili i kad nedostaje uspjeha. Prekomerno kritiziranje i ukazivanje na djetetove greške može navesti da vjeruje da gotovo sve što radi čini pogrešno.

NAJČEŠĆE POGREŠKE RODITELJA su:

*Nepostavljanje granica
*Prevelika popustljivost
*Prestrog odgoj
*Pretjerana briga
*Nedostatak razgovora
*Uspoređivanje s drugim djetetom
*Vikanje na dijete kad učini nešto loše

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *